Regulamin korzystania z kortów tenisowych w Centrum Tenisowym Richi w Białymstoku.

 1. Na kortach C.T. Richi grających obowiązuje strój sportowy w szczególności wymagane jest obuwie przeznaczone do gry w tenisa ziemnego ( na płaskiej podeszwie ).
 2. Grający opłatę za kort uiszczają przed rozpoczęciem gry.
 3. Na terenie całego obiektu sportowego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. W halach tenisowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 5. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania hal, powierzchni kortów jak i całego obiektu.
 6. Obowiązuje zakaz regulowania czujników, regulatorów oraz urządzeń elektrycznych.
 7. C.T.Richi nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów na kortach lub w szatniach.
 8. Na kortach C.T.Richi obowiązuje zakaz prowadzenie lekcji nauki tenisa przez trenerów spoza Klubu Okuła.

Regulamin szkółek tenisowych w Centrum Tenisowym Richi

 1. Regulamin szkółek C.T. Richi ma na celu określenie zasad działania szkoły tenisa ziemnego na kortach C.T. Richi w Białymstoku.
 2. Zasady zawarte w Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć tenisowych organizowanych przez C.T. Richi.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu obiektu sportowego – kortów C.T. Richi, Regulaminu szkółek tenisowych oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
 4. Każdy uczestnik szkolenia tenisowego zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni wydający zgodę na udział dziecka w zajęciach nauki tenisa w C.T. Richi.
 5. Osoby niepełnoletnie ze względu na bezpieczeństwo przybywają i opuszczają zajęcia pod opieka osób dorosłych ( rodziców lub opiekunów).
 6. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy (obuwie tenisowe- na płaskiej podeszwie).
 7. W czas trwania 1 zajęć (60 minut) wliczony jest czas na rozgrzewkę oraz czynności uporządkowujące kort po treningu.
 8. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem: obowiązująca stawka godzinowa według cennika szkółki tenisowej pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 9. Rok szkoleniowy podzielony jest na dwa sezony: sezon zimowy trwający od września do końca kwietnia oraz sezon letni trwający od maja do końca czerwca.
 10. Opłaty za zajęcia są płatne z góry na ostatnich zajęciach miesiąca poprzedzającego.
 11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, plan treningowy (różne poziomy) odrabianie zajęć, przychodzenie na lekcje w innych godzinach, terminach lub do innej grupy jest niemożliwe! Wprowadzenie możliwości odpracowywania zaległości w innych grupach wiązałoby się ze spadkiem jakości szkolenia i niekontrolowaną liczbą osób na zajęciach.
 12. Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach, rodzic wnosi pełna opłatę co miesiąc. Dzięki temu jeśli na treningu pojawi się tylko jedno dziecko rodzic ma pewność i gwarancję, że trening się odbędzie.
 13. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora w wyniku działania siły wyższej (pogoda itp.) treningi zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie.
 14. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona trenerowi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca, w przeciwnym wypadku rodzic zobowiązany jest do wniesienia opłaty za kolejny miesiąc.
 15. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem wykonanych na kortach C.T. Richi proszone są o przekazanie tej informacji trenerowi.
 16. Dokonanie opłaty i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkółki tenisowej C.T. Richi oraz Regulaminu obiektu sportowego

Zagraj na najlepszych kortach
tenisowych
w Białymstoku

REZERWUJ